Bibliotheken van objecten: de komst van het deugdzame kapitalisme?

Kapitalisme: definitie en limieten

De kern van het kapitalisme is  er “kapitaal“.  Dit economisch systeem is immers volledig gebaseerd op de accumulatie en het vrije verkeer van kapitaal. Een geolied mechanisme dat wordt geconcretiseerd door de privatisering van de productiemiddelen en het streven naar winst door de vermenigvuldiging van de investeringen. Met andere woorden, een kapitalistisch regime wordt geregeerd door een handjevol individuen die middelen monopoliseren om rijkdom te vergaren.

Toch wordt de werking van het kapitalisme overbelast door de meedogenloze concurrentie en de groeiende eisen van de samenleving. Het systeem lijkt vast te zitten in een quick-and-dirty beleid: steeds meer, steeds sneller en steeds goedkoper produceren, ten koste van de ethiek en de planeet. Een tekortkoming die door veel consumenten wordt afgekeurd, vooral sinds de bagatellisering van de toegang tot informatie op het internet.

Het kapitalisme is dood, lang leve het deugdzame kapitalisme.

Vandaag de dag flirt het seculiere kapitalisme gevaarlijk met de veroudering van zijn model. Door de turbulentie van een steeds instabielere financiële, sociale en milieucontext lijkt het kapitalisme zoals we dat kennen voorbestemd te zijn voor de door Marx getheoretiseerde neergang. Of tenminste, tot ingrijpende veranderingen. Maar weinig starters gaan een holistische herwaardering van de kapitalistische horizon uitvoeren.

Toch blijft het concept van “geëngageerde consumptie” terrein winnen… en marktaandeel. Naar schatting 66% van de consumenten beschouwt  merktransparantie als het eerste criterium in hun selectieproces. Om aan deze vraag naar duidelijkheid van de consument te voldoen, is het de corporate branding die het verschil maakt, via de bevordereingvan een individualiserende visie en belofte.

Bibliotheken van objecten ten dienste van het deugdzame kapitalisme

Bibliotheken van objecten maken vanaf het begin deel uit van dit model van het deugdzame kapitalisme. Als concreet antwoord op de excessen van overconsumptie, veroorzaakt door de klassieke kapitalistische tendensen, geven ze een nieuwe vorm aan het systeem door te pleiten voor de circulaire economie: huren in plaats van kopen, gebruiken in plaats van consumeren, recyclen in plaats van weggooien.

Een vooroordeel dat zich emancipeert van de eenvoudige winstwedloop om niet alleen te voldoen aan de verwachtingen van de consument, maar ook aan de behoeften van de maatschappij van morgen. Zonder afbreuk te doen aan de waardeketen. S

Sociale en milieuoverwegingen vormen het DNA van deze nieuwkomers. Zorgen die door de historische spelers zijn uitgedaagd. Met een model als de circulaire economie krijgen sociale en milieuoverwegingen hun soevereiniteit terug en stimuleren ze de verhoging van de normen.

De Library of Things in Londen, de Lifethek in Hamburg, Tournevie in Brussel of La Manivelle in Genève en Lausanne zijn daar voorbeelden van… En niet te vergeten de Local Exchange Systems (LES) die naast de traditionele uitwisseling van diensten ook de uitwisseling van objecten omvatten.

Usitoo geconfronteerd met de uitdagingen van de wereld van morgen

Met de lancering van onze objectenbibliotheek wilden we ons onderzoek richten op dit deugdzame kapitalisme. Verre van een systeem dat ongeschikt is voor de uitdagingen die voor ons liggen, pleiten wij voor een wendbaar en duurzaam model, gebaseerd op sterke en samenhangende waarden.

Daarom gaat het aanbieden van huurwoningen gepaard met verplichtingen die representatief zijn voor onze visie. We werken samen met lokale partners die inspraak hebben in de organisatie van de startup.

En dan, zeer gehecht aan het respect voor de mens en het milieu, nemen we de levering mee in de dienst. We hebben de wiskunde gedaan, het aanbieden van levering is dubbel zo deugdzaam:

  1. Onze gebruikers besparen tijd.
  2. we vermijden (verdere) congestie in de stad, wat het geval zou zijn als iedereen naar ons hoofdkwartier in Anderlecht zou moeten komen. In één rondreis levert Usitoo tientallen artikelen af (en haalt de artikelen die terugkomen). Milieuvriendelijker dan wanneer elke gebruiker 2 retourtjes naar Usitoo zou moeten maken.

En u, gaat u de beweging volgen van het deugdzame kapitalisme die wij voorstaan?

 

Onze Usitoo coöperatie stelt aan particulieren en private of publieke bedrijven voor om objecten te huren in plaats van te kopen. Heeft u erover nagedacht?  Een tweede leven geven aan voorwerpen is zowel een sociaal als een ecologisch gebaar. Meer dan 800 objecten staan tot uw beschikking in onze catalogus. Huren is eenvoudig, snel, economisch en ecologisch.

Geef een reactie